اخبار شهرداری/ برپایی غرفه شهرداری فریدونشهر                                                                       ۴ مهر ۱۴۰۲

برپایی غرفه شهرداری فریدونشهر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری اصفهان🔻۴ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۲🔺️

⏳️ساعت بازدید: ۱۵ تا ۲۱

✅️ از شما دعوت می‌شود در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی، هتلداری از غرفه شهرداری فریدونشهر بازدید نمایید.

📍اصفهان، کمربندی شرق، مقابل منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللی اصفهان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست