معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: جلسات آموزشی برای کاربران آسیب‌پذیر راه‌ها شامل موتورسیکلت‌سوران، عابران پیاده و رانندگان ادوات کشاورزی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با همکاری پلیس‌راه استان برگزار می شود‌.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، ششمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان با هدف افزایش ایمنی راه‌های استان و کاهش تصادفات، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضا برگزار شد.

دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این نشست از تکمیل پلیس راه کنارگذر شرق اصفهان تا پانزدهم آبان ماه سال‌جاری خبر داد وگفت: باتوجه به اهداف جلسه، برگزاری جلسات آموزشی برای کاربران آسیب‌پذیر راه‌ها شامل موتورسیکلت‌سوران، عابران پیاده و رانندگان ادوات کشاورزی که در روستاها زندگی می کنند ضروری است. این جلسات بایستی توسط راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با همکاری پلیس‌راه استان انجام شود.
https://ostan-es.ir/11364

فهرست