اخبار شهرداری/                                                                                                                                          ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

بام ایران کجاست؟✅️ یکبار برای همیشه

🇮🇷در واقع بام ایران کجاست؟

🎙 بشنویم از مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور

فهرست