اخبار شهرداری/ باز آموزی و آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی                                                       ۰۸ آبان ۱۴۰۲

باز آموزی و آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی و نحوه استفاده از آن هنگام حریق و مواجهه شدن با حوادث اینچنینی در مانور پدافند غیر عامل برای پرسنل واحد موتوری شهرداری فریدونشهرروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست