اخبار شهرداری/                                                                                                                              ۱۶ تیر ۱۴۰۳

لکه گیری و ترمیم ترانشهبازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از روند اجرای آسفالت معابر سطح شهر

🔸بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر و اعضای شورای اسلامی شهر طی بازدیدی از نحوه اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت در معابر مختلف بازدید بعمل آوردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست