اخبار شهرداری/                                                                                                                              ۱۶ تیر ۱۴۰۳

لکه گیری و ترمیم ترانشهبازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از روند پیشرفت پروژه دوبانده سازی جاده خروجی تا میدان راهداران

🔸بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، عملیات دوبانده سازی این پروژه با توجه به شرایط توپوگرافی و کوهستانی بودن این منطقه با هدف ایمن سازی مسیر از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تاکنون با پیشرفت ۴۰ درصد با هزینه ای بالغ بر۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در حال اجراست.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست