اخبار شهرداری/                                                                                                                              ۱۱ تیر ۱۴۰۳

پارک محله‌ای و اصلاح هندسی ورودیبازدید شهردار و اعضائ شورای اسلامی شهر از تکمیل پروژه پارک محله‌ای و اصلاح هندسی ورودی CNG در محله فرهنگیان

🔸بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر روز گذشته شهردار و اعضای شورای اسلامی از مراحل پایانی اجرای پروژه پارک محله ای CNG و اصلاح هندسی ورودی CNG بازدید نمودند.
🔶طی این بازدید مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر بیان کرد: در سال جاری پروژه با تأمین اعتباری بالغ بر چهل میلیارد ریال تکمیل و به اتمام خواهد رسید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست