در این بازدید که مهندس باتوانی شهردار و آقای کریمی حراست شهرداری فریدونشهر نیز حضور داشتند جناب آقای بابا شاهی دادستان محترم ضمن استماع مشکلات موجود در مجموعه کشتارگاه از زبان صنف قصابان، ناظرین دام‌پزشکی و ناظر ذبح شرعی ، دستوراتی برای پیگیری برخی از موضوعات را صادر نمودند.
در ادامه بازدید مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر عنوان کردند در سال اخیر هزینه های زیادی در این مجموعه صورت گرفته ولی به دلیل استهلاک بالا و فرسوده بودن مجموعه نیاز به مکان‌یابی و انتقال و احداث کشتار گاه جدید لازم و ضروری است که از سال آتی در دستور کار است.
ایشان در این خصوص تاکید کردند شهرداری در حال انجام مکان‌یابی و برنامه‌ریزی برای انتقال و احداث مجموعه‌ای کامل و جامع از سال آینده به صورت فاز‌بندی شده طی چند سال می‌باشد.

فهرست