اخبار شهرداری/                                                                                                                                            ۲۰ آذر ۱۴۰۲

بازدید اعضای ستاد مدیریت بحران از ماشین آلات برف روبی و امداد زمستانی شهرداری فریدونشهرروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست