بارش برف که از شب گذشته آغاز و تا هم اکنون نیز ادامه دارد به بالای ۶۰ سانتی متر در سطح شهر و بالای ۲ متر در ارتفاعات رسیده است .
اکیپ برف روبی و خدمات شهری شهرداری فریدونشهر از اولین ساعات آغازین در آماده باش کامل بوده و عملیات برف روبی را آغاز کرد .
شهرداری فریدونشهر با ۲ دستگاه گریدر ۳ دستگاه لودر ، یک دستگاه کامیون برف روب و نمک پاش و ۲ دستگاه لودر استیجاری مشغول برف روبی بوده که با توجه به کمبود امکانات نیاز همکاری و همیاری مسئولین استانی را می‌طلبد.

فهرست