به منظور شناسایی و اولویت بندی پروژه های عمرانی شهرداری فریدونشهر خواهشمند است، نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ذیل اقدام فرمایید.

فهرست