«در جریان باشید»

« انجام کارهای تعمیراتی در سطح شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: سطح شهر
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست