مهمترین اقدامات شهرداری فریدونشهر ازفجر ۱۴۰۰ تا فجر‌ ۱۴۰۱

💢مهمترین اقدامات شهرداری فریدونشهر

✔️تولید، حمل و پخش آسفالت جهت روکش و لکه گیری در نقاط مختلف شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال و پیشرفت ۱۰۰ درصدی

چهل و چهار سال افتخار

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست