«در جریان باشید»

«اطفاع بیش از یک هکتار از مراتع و مزارع شهر فریدونشهر در هفته گذشته توسط واحد آتش نشانی شهرداری »

بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر متاسفانه بر اثر بی احتیاطی و خطای انسانی قریب به بیش از یک هکتار از مراتع و مزارع مورد حریق واقع گردیده که خساراتی نیز به این مراتع وارد گردیده.

با گزارش به موقع شهروندان و همکاری آنها خوشبختانه آتش سوزی یکی از مراتع حاشیه شهر فریدونشهر اطفاع گردید.

بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر بعد از ظهر روز شنبه با گزارش شهروندی به واحد آتش نشانی شهرداری فریدونشهر و حضور به موقع اکیپ آتش نشانی با همکاری خوب و به موقع جمعی از شهروندان و منابع طبیعی شهرستان فریدونشهرخوشبختانه حریق اطفا گردید .

ضمن تقدیر و تشکر از آقایان حمید جدیدی ،علی یسلیانی و هادی لاچینانی به خاطر همکاری از شهروندان عزیز و‌گردشگران و طبیعت گردان درخواست میشود با توجه به پوشش بالای گیاهی و استعداد آتش سوزی نسبت به خاموش کردن کامل آتش در مواقع ترک محل دقت لازم را داشته باشند.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست