استعلام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. استعلام

شهرداری فریدونشهر درنظر دارد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ جدولبندی و پیاده روسازی پارک سراب هزینه تقریبی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید ….

فهرست