استعلام بها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. استعلام بها

استعلام بها …
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۳۸۹مورخ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای اسلامی در نظر دارد پروژه عمرانی فوق را به صورت مناقصه طبق مشخصات فنی از طریق منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

فهرست