استعلام بها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. استعلام بها

استعلام بها …
شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای اسلامی در نظر دارد حمل و پخش قیر و آسفالت معابر شهر فریدونشهر را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی از طریق منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

فهرست