استعلام بها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. استعلام بها

شهرداری فریدونشهر درنظر دارد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ جدولبندی خیابان بسیج هزینه تقریبی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید ….

فهرست