استعلام بها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. استعلام بها

شهرداری فریدونشهر درنظر دارد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ جدولبندی و پیاده روسازی هزینه تقریبی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید ….

فهرست