ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار شهرستان فریدونشهر جناب آقای صفا

 

🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)

🗓 زمان: یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۰

🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱.ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این امکان را به مردم می دهد تا بتوانند کلیه پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه های خود را از دولت و سازمان های وابسته در این سامانه ثبت نمایند.

فهرست