ارائه گزارش عملکرد شهرداری فریدونشهر توسط مهندس ابراهیم باتوانی شهردار فریدونشهر در نماز سیاسی عبادی جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ارائه گزارش عملکرد شهرداری فریدونشهر توسط مهندس ابراهیم باتوانی شهردار فریدونشهر در نماز سیاسی عبادی جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

ارائه گزارش عملکرد شهرداری فریدونشهر توسط مهندس ابراهیم باتوانی شهردار فریدونشهر در نماز سیاسی عبادی جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

 

 

کمیته شهروندی شهرداری فریدونشهر

فهرست