«در جریان باشید»

« ادامه عملیات اجرایی پیاده روسازی »

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: ادامه عملیات اجرایی پیاده روسازی
  • تاریخ: آبان ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۴۰%
۴۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست