شهردار فریدونشهر ؛ ادامه اجرای عملیات بهسازی پارک‌های سطح شهر از هفته آینده شروع و تا پایان فصل بهار همه پارک‌های محلی در سطح شهر تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید…
روابط عمومی شهرداری فریدونشهر …

فهرست