«در جریان باشید»

«احداث بلوار، جدول گذاری و جاده سازی خروجی شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خروجی شهر
  • تاریخ: ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۴۰%
۴۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست