اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

حضور آقای مسیب توازیانی عضو شورای اسلامی شهر و نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها در اجلاس تدوین لایحه مدیریت آتشنشانی و خدمات ایمنی کشوردر حاشیه برگزاری اجلاس تدوین لایحه مدیریت آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور توازیانی نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها با دکتر احمدی مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ملاقات و پیرامون مشکل پسماند چهار شهرستان فریدن و فریدونشهر و چادگان و بویین و میاندشت و ارامستان فریدونشهرو آمبولانس برای آرامستان و خودرو جهت آتش نشانی ملاقات و مشکلات مورد نظر را مطرح نمود که در ادامه دکتر احمدی ضمن توصیه های لازم در خصوص پیگیری مشکل پسماند چهار شهرستان بیان داشت از طریق شهرداری‌ها و پیمانکار مربوطه پیگیری شود و جزئ اولویت‌های استان قرار می گیرد تا موضوع برسی و محلی برای اجرای پسماند در نظر گرفته و رفع گردد و در اولین فرصت در سال ۱۴۰۳ به شهرستان فریدونشهر آمده و از نزدیک مشکلات مطرح شده با کمک فرمانداری شهرستان و شهرداری موارد مطروحه را رفع خواهیم نمود.

فهرست