«در جریان باشید»

« اجرای پل های ورودی غربی شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: میدان ورودی غربی
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۳۵%
۳۵%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست