«در جریان باشید»

«اجرای لکه گیری آسفالت محله کوی فرهنگیان»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: کوی فرهنگیان
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۸۰%
۸۰%
فهرست