«در جریان باشید»

«اجرای عملیات احداث و زیرسازی خیابان و جدول گذاری »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: محله ۲۰۱ پلاک
  • تاریخ: ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۶۰%
۶۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست