«در جریان باشید»

«عملیات اجرایی طرح دوبانده‌ سازی جاده خروجی شهر تا میدان‌ راهداران»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: میدان خورجی شهر تا میدان راهداران
  • تاریخ:  خرداد ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اهداف پروژه: به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، عملیات اجرایی دوبانده سازی جاده خروجی شهر تا میدان راهداران با هدف ایمن سازی در حال اجراست.
  • میزان پیشرفت:
۴۰%
۴۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست