«در جریان باشید»

« اجرای زیرسازی و خیابان کشی معابر مجتمع مسکن اقدام ملی »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: اقدام ملی
  • تاریخ: تیر ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۴۵%
۴۵%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست