«در جریان باشید»

« اجرای خاکبرداری و خیابان خلیج فارس جهت اجرای جدول بندی »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان خلیج فارس
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۲۰%
۲۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست