«در جریان باشید»

«اجرای جدول بندی ضلع جنوبی دانشگاه پیام نور»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: ضلع جنوبی دانشگاه پیام نور
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۸۰%
۸۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست