«در جریان باشید»

«اجرای جدول بندی خیابان ۲۲ بهمن»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان ۲۲ بهمن
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۸۰%
۸۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست