«در جریان باشید»

« اجرای جدول بندی از بنیاد مسکن تا پمپ بنزین »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: بلوار بسیج
  • تاریخ: تیر ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۴۵%
۴۵%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست