«در جریان باشید»

«اجرای آسفالت گذرهای بافت فرسوده »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس:
  • تاریخ:
  • نوع پروژه:
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست