«در جریان باشید»

«اجرای آسفالت کاری محله ۴۰۰ پلاک»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: ۴۰۰ پلاک
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست