اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

 آینده روشن در انتظار خدمت رسانی شهر فریدونشهربه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر طی دیدار مهندس صفا فرماندار با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر فریدونشهر بودجه ۷۰۰ میلیارد ریالی سال جدید جهت تصویب تقدیم فرماندار گردید.

فهرست