آگهی ناقصه

(آگهی مناقصه عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۶۶۶۶

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده از محل معدن سنگ به سنگ‌شکن موجود در مجتمع تولید مصالح شهرداری فریدونشهر

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir از تاریخ۱۴۰۳/۱/۸لغایت ۱۴۰۳/۱/۱۱می باشد و آنالیز قیمت و ارائه پیشنهادات تا روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۱/۲۱ از طریق سامانه ستاد می باشد.

جهت دریافت pdf اطلاعیه کلیک کنید.

فایل pdf

 

                                                                                   

                                                 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست