آگهی استعلام بهاء

(حفظ و نگهداری تاسیسات شهری)

شماره ثبت نامه: ۱۲۹/۴۰۲

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

شهردای فریدونشهر در نظر دارد  با به کار گیری و پیمانکار  تخصصی دارای توانایی فنی و اجرایی در حوزه  تاسیسات شهری و در زمینه فعالیتهای ذیل  به منظور حفظ و نگهداری و بهینه سازی و اجرای تاسیسات و خدمات شهری شهر فریدونشهر برای  سال ۱۴۰۲ را از طریق استعلام بهاء به مدت یک سال  واگذار نماید . لذا از  کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸  لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  در استعلام بهای مذکور شرکت نمایند

کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد انجام خواهد شد .

شرح خدمات :

۱-نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و مبلمان شهری

۲-بهینه سازی و اجرای پروژه های روشنایی و نور پردازی در پارک ها و و فضاهای عمومی ، نور پردازی  المانهای شهری

۳-بهینه سازی و اجرای پروژه های آبنمای شهری و تاسیسات  پمپاژ آب و لوله کشی فضای سبز شهری

۴-اجرا و بهینه سازی و رفع عیب و نقص و هوشمند سازی تاسیسات موتورخانه های حرارتی و برودتی

۵-نگهداری تاسیسات پارک ها

۶-بهینه سازی و نگهداری و اجرای تاسیسات انتقال آب و پساب

۷-انجام کلیه کارهای تاسیساتی ابنیه تاریخی از جمله خانه رفیعی ها

۸-نگهداری و توسعه و بهینه سازی تاسیسات سرویس های بهداشتی و تجهیزات و المان های  مدیریت  مصرف انرژی

۹-روشنایی و انجام  کلیه کارهای  مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی در ساخمان های اداری و خدماتی شهرداری

۱۰-نصب و نگهداری دوربین های پایش تصویری

ابراهیم باتوانی                                                                                                                           

شهردار فریدونشهرروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست