آگهی استعلام

(آگهی استعلام نصب آتش نشانی )

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۴۴۹۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد نسبت به  نصب آتش نشانی  پیشرو بر روی شاسی  سبک (پادرا) طبق مشخصات  پیوست از منابع داخلی به اشخاص و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ می باشد و آنالیز قیمت و ارائه پیشنهادات تا روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ از طریق سامانه ستاد می باشد.

ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

فرم استعلام بهاء

 قیمت تجهیزات خودرو آتش نشانی پادرا

لیست تجهیزات آتش نشانی پیشرو قابل نصب درروی شاسی سبک

 ارائه مجوزهای ذیل جز الزامات می باشد :

۱-مجوز پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت

۲-دارای گواهی نامه های بین الملی ایزو

۳-مجوز نصب کاربری  و شماره  گذاری خودرو  در پلیس راهور

۴-گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

۵-گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر پیمانکاری از اداره تعاون کار و رفاه  اجتماعی

۶-عضویت در انجمن کاربری سازان ایران

۷-دارای  مجوز بارکد نهایی محصولات ( ایران کد)روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست