«در جریان باشید»

« آماده سازی کارخانه تولید آسفالت شهرداری فریدونشهر »

«اطلاعات پروژه»

مسئول واحد عمران شهرداری فریدونشهر خبر داد: آماده سازی کارخانه تولید آسفالت شهرداری فریدونشهر برای شروع تولید در خردادماه سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در صورت تأمین قیر حجم قابل توجهی از معابر شهری اصلاح و آسفالت خواهند شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست