آغاز لکه گیری و آسفالت معابر شهر                                                                                                                                                                      ۱۴۰۲/۰۲/۳۱با تجهیز آزمایشگاه آسفالت شهرداری و تامین اولیه قیر و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت کارخانه بهره برداری آسفالت شهرداری فریدونشهر رسما در سال جاری تولید و پخش آسفالت در سطح شهر فریدونشهر را آغاز و شروع به انجام کار کرد.

☎️پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست