آئین کلنگ زنی پروژه احداث میدان غربی شهر فریدونشهر با حضور مسئولان شهرستان                        ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲  


 

خدمات رسانی ادامه دارد

میزان :اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال

کارفرما: شهرداری فریدونشهر


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست