قابل توجه شهروندان ، باغداران و کشاورزان گرامی شهرستان فریدونشهر ،،،،

به همت شرکت تعاونی کشاورزی باغداران و با مشارکت و همکاری شهرداری فریدونشهر و ا شرکت تعاونی روستایی شهرستان فریدونشهر ، به منظورارائه خدمات باغداری و کشاورزی ازجمله تهیه نهال مرغوب ،خدمات گیاه پزشکی،مشاوره وهمیاری جهت فروش محصولات کشاورزی تشکیل گردیدودرشرایط کنونی درجهت همین اهداف ذکرشده ، جایگاه عرضه محصولات باغی وکشاورزی درمحل ترمینال روستایی درحال برپایی میباشد.

لذا از باغداران وکشاورزان محترم که محصول مازادبرنیازدارندو تمایل به فروش دارند جهت رزروغرفه وعرضه محصولات خود دعوت به عمل می آید.
زمان : یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱
مکان : میدان پلیس محوطه قدیمی ترمینال روستایی

جهت رزرو غرفه ها می توانند با شماره همراه(۰۹۱۳۹۷۴۷۰۳۷لچینانی) تماس حاصل نمایند .