نام و نام خانوادگی:

کارشناسی ..........

کارشناسی ارشد ..........

عضو شورای ترافیک شهرستان

مشاور شهردار منطقه .....

شهردار ......

مدیر حوزه شهردار

بررسی راهکارهای مولدسازی املاک

ارزیابی ماهانه عملکرد مدیران و کارمندان شهرداری

توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری

ارتقا سواد رسانه ای و بهبود فرهنگ شهروندی